QBA Jakub Balicki - homepage
biographyportfolioarhivedustuffmail
EventsLinksOlder stuff
tags jakub balicki poster plakat graphic design biography portfolio arhives education edukacja edustuff mail kontakt qba@4x.com.pl typography typografia multimedia dynamic media interactiveKody Dialogu
Miejskia Galeria Sztuki w Łodzi
Park im. H. Sienkiewicza
Wystawa czynna 07 XII 2012 - 05 I 2013.
Opublikowany w 1932 roku w „Komunikacie grupy a.r. nr 2” projekt alfabetu Strzemińskiego był w istocie skierowanym do innych grafików zaproszeniem do współpracy nad opracowaniem współczesnego kodu – języka form wyrażającego świadomość czasów, w których się żyje. Najistotniejszymi literami tego alfabetu-zaproszenia wydają się być: A (jak asymetria), E (jak ekonomia środków), F (jak funkcja), G (jak geometria), H (jak harmonia), K (jak kontrast), L (jak logika), O (jak organiczność), R (jak rytm).
Niezależnie od tego, czy inni zgadzali się ze wszystkimi zaproponowanymi przez Strzemińskiego założeniami czy też nie – samego zaproszenia nie można było zignorować. I tak, pokolenia następców, uczniów, naśladowców, ale też adwersarzy i oponentów, podejmując trud odpowiedzenia na to zaproszenie, przyjmowały jedne i porzucały inne kwestie przywołane przez Strzemińskiego.
Od pół wieku z górą, z tych pierwiastków wciąż tworzymy nasze „kody łódzkości” – język, w którego kulturowy krąg włączyło nas nasze miasto Łódź.
Nie zbierzemy nigdy dokumentacji wszystkich tych działań, bo tego się nie da zrobić, ale popatrzymy, jaki obraz wyłania się z tej siłą rzeczy selektywnej retrospektywy.
Martyn Kramek
kurator wystawy: Martyn Kramek
kurator części historycznej wystawy „Śladem Władysława Strzemińskiego”: Janusz Zagrodzki 
http://insearchof.pl/kody-dialogu/
http://www.facebook.com/events/377284145697274/
http://mgslodz.pl/wystawy/kody-dialogu-154.html
http://www.hejlodz.pl/galeria,wystawa_kody_dialogu___oprowadzanie_kuratorskie,1092,19269
http://kreatywna.lodz.pl/page/5,aktualnosci.html?id=608
http://news.o.pl/2012/12/14/kody-dialogu-oprowadzanie-kuratorskie-miejska-galeria-sztuki-lodz/


Typo-Łódź

Uni­ver­sity Busi­ness Park CGT SA
ul. Wól­cza­ńska 178, Łódź
Wystawa czynna: 20 X 2012 — 28 X 2012.
Na wystawie TYPO-ŁÓDŹ prezentowane są plakaty projektantów wykształconych w Łodzi w ASP, obecnie działających na jej terenie. Ich inspiracjami są typografia, idea konstruktywistyczna oraz abstrakcja geometryczna.
Wystawa TYPO-ŁÓDŹ nie ma charakteru konfrontacyjnego. Skupia ona dzieła plakatowe artystów i projektantów związanych z Łodzią na przestrzeni kilkudziesięciu lat, co nadaje jej rangę pierwszej wspólnej wystawy, konsolidującej kilka pokoleń łódzkich artystów.
Cechą wyróżniającą łódzkich projektantów od innych, jest nadawanie szczególnego znaczenia typografii. Została ona podniesiona do rangi sztuki i jawi się jako główna siła, konstruująca dzieło plakatowe. W pracach łódzkich twórców wyczuwa się ducha założeń konstruktywizmu, mającego zapewne swoje źródła w patronie Akademii Sztuk Pięknych – Władysławie Strzemińskim.
Projektanci z Łodzi stopniowo rozwijają założenia formalne, uzupełniając je o nowe doświadczenia i rozwiązania warsztatowe. Dzięki temu, plakat łódzki jest w stanie ciągłej aktywności.
W plakatach łódzkich artystów charakterystyczne jest stosowanie czytelnych, specjalnie uproszczonych znaków literniczych, adekwatnych do tematu plakatu, zawsze starannie wkomponowanych w płaszczyznę dzieła. Prace te, nie są obliczone na wywołanie wzruszeń, nie są liryczne czy pompatyczne. Brakuje w nich miejsca na uniesienie metaforyczne, które często ukazywane są w dziełach twórców, odwołujących się do „polskiej szkoły plakatu”.
Głównym spoiwem w charakterze graficznym prac łódzkich plakacistów jest zastosowane lapidarnych środków wyrazu. Plakaty, mimo że powstały często z impulsu racjonalnego, posiadają wyrafinowaną, indywidualną ekspresję i rozpoznawalny charakter „pisma” poszczególnych artystów.
Plakaty łódzkich projektantów są obecne na najważniejszych krajowych i międzynarodowych wystawach tej dziedziny sztuki.
Kuratorzy: prof. Sławomir Iwański, Andrzej Jaskólski
Artyści: Ewa Stanisławska-Balicka, Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Jerzy Treliński, Inga Kaźmierczak, Jakub Balicki, Piotr Karczewski, Filip Iwański, Sławomir Kosmynka, Przemysław Hajek, Sławomir Iwański, Krzysztof Iwański, Jakub Stępień, Tadeusz Piechura, Michał Kasperczyk, Piotr Kucharski, Bartosz Łukaszonek, Andrzej Chętko, Aleksandra Niepsuj, Dariusz Ludwisiak, Krzysztof Tyczkowski, Zbigniew Koszałkowski, Marcin Kostaciński, Zbigniew Zieliński, Monika Krygier, Ryszard Kuba Grzybowski
http://www.facebook.com/events/373635856048504/
http://www.lodzdesign.com/2012/wystawy/program-towarzyszacy/typo-lodz/
http://asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2234%3Atypo-lodzprojektanci-z-asp&catid=142%3Ainne-wystawy&Itemid=195&lang=pl

Wystawa Studentów i Pedagogów Katedry Projektowania Graficznego w OFFGalerii
OFFGaleria
ul. Piotrkowska 138/140
wernisaż 19 X 2012 godzina 20.00
wystawa czynna 19 - 28 X 2012
KPG to wystawa prezentująca wybrane prace pedagogów i studentów Katedry Projektowania Graficznego łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Katedra utworzona wraz z Wydziałem Grafiki w roku 1971 przygotowuje specjalistów w następujących specjalizacjach projektowych: projektowanie grafiki wydawniczej, projektowanie plakatu, projektowanie grafiki przestrzennej, projektowanie informacji wizualnej, projektowanie grafiki multimedialnej. Zarówno program jaki praktyka dydaktyczna realizowana w Katedrze znajdują potwierdzenie w wysokiej ocenie umiejętności absolwentów, realizujących z powodzeniem swoje cele artystyczne i zawodowe w Polsce i na świecie.
Kuratorzy wystawy: Piotr Karczewski, Jakub Balicki
http://www.lodzdesign.com/2012/wystawy/program-towarzyszacy/kpg-wystawa-pedagogow-i-studentow-katedry-projektowania-graficznego/
http://www.facebook.com/events/458432210875167/
http://asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2215%3Awystawa-katedry-proj-graficznego&catid=142%3Ainne-wystawy&Itemid=195&lang=pl
http://magazynconsido.pl/wydarzenia/kpg


Wystawa prac asystentów Katedry Projektowania Graficznego z ASP w Łodzi

Centrum Konferencyjno-Widowiskowe WSP Lutnia
ul. Piotrkowska 243
90-456 Łódź
Wernisaż 11 września 2012 r. o godzinie 18.00.
Ekspozycja czynna do dnia 8 października 2012.
Prezentowane będą prace z dziedziny projektowania graficznego (głównie plakaty) asystentek (Karolina Grudzińska,
Aleksandra Niepsuj) i asystentów (Jakub Balicki, Łukasz Chmielewski, Przemysław Hajek, Bogusław Jaworski, Marcin Kostaciński) z Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
WSP Lutnia to przestrzeń, w której artyści i sztuka czują się wyjątkowo dobrze. Galeria sztuki została stworzona przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi w magicznym i zarazem zabytkowym miejscu. Dzieła sztuki są prezentowane w niezwykłej architekturze budynku, który powstał w 1910 roku. Piotrkowska 243 to miejsce, w którym sztuka obecna była od zawsze: Niemieckie Towarzystwo Śpiewacze, Teatr Muzyczny "Lutnia", Kino "Lutnia", Teatr im. Stefana Jaracza, Filharmonia Łódzka, a teraz Galeria WSP Lutnia. Zapraszamy. Od ponad 100 lat sztuka otwiera wyobraźnię na Piotrkowskiej 243.
więcej -> www.wsp.lodz.pl
więcej -> www.facebook.com/events/350903998328466/
więcej -> www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1931%3Awystawa-asystentow-pg&catid=142%3Ainne-wystawy&Itemid=195&lang=en
więcej -> www.wsp.lodz.pl/news-443.html


23. Międzynarodowe Biennale Plakatu
Muzeum Plakatu w Wilanowie
sierpień - wrzesień 2012 r.
23 MBP prezentuje twórczość plakatową powstałą na Świecie w latach 2010-2011. Celem MBP jest konfrontacja osiągnięć w tej dziedzinie twórczości. Organizatorem 23 MBP jest Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Fundacja Plakat Polski. Biennale organizowane jest pod patronatem Icograda.
więcej -> www.postermuseum.pl/pl/biennale/content/home
więcej -> zakwalifikowani uczestnicy (PDF)

10 Międzynarodowe Triennale Plakatu
The Museum of Modern Art, Toyama, Japonia
czerwiec - sierpień 2012 r.
Międzynarodowe Triennale Plakatu w Toyamie /Japonia/, organizowane jest przez Muzeum Sztuki Współczesnej, Toyama.
Jury edycji 2012: Kazumasa NAGAI, Mitsuo KATSUI, Shin MATSUNAGA, Koichi SATO, Katsumi ASABA, Hideki NAKAJIMA, Shoji KATAGISHI.
więcej -> www.pref.toyama.jp/branches/3042/e_page/e_ipt2012_screening.htm
więcej -> www.pref.toyama.jp/branches/3042/ipt/IPT2012_Selected_A.pdf
więcej -> www.pref.toyama.jp/branches/3042/e_page/e_ipt2012_essential.htm

Balicki & Łabęcki
Wybór plakatów z lat 60. i 70.
Księgarnia "mała litera"
marzec 2012 r.
Autorzy w trakcie wieloletniej współpracy zaprojektowali liczne druki związane zazwyczaj z wydarzeniami kulturalnymi odbywających się na terenie Łodzi. Były to głównie plakaty, katalogi i inne prace graficzne związane oprawą w/w imprez. Przede wszystkim plakaty stanowiły o sile ich twórczości. Tworzyły nową, odmienną wartość w podejściu do projektowania tego typu druków w naszym kraju i do dzisiaj uważane są za nowoczesne. Nie wpisywały się zarazem w główny nurt “polskiej szkoły plakatu”. Ich najczęściej konstruktywistyczna, abstrakcyjna i geometryczna forma, z mocno zaakcentowaną typografią była przeciwstawieniem się dominującym trendom. Zaś powstałe w oparciu o te założenia prace są wskazywane jako prekursorskie dla tedendencji typokonstruktywistycznych charakterystycznych dla designu naszego regionu.
Zespół swoje działania rozpoczął w roku 1967 plakatem “Grupa N” (dla Muzeum Sztuki w Łodzi). W trakcie wieloletniej współpracy powstały dziesiątki plakatów (w tym zarówno projektowanych jako indywidualne rozwiązania jak i systemowe).
W roku 1975 duet projektowy Balicki & Łabęcki zakończył współpracę artystyczną serią plakatów dla Biura Wystaw Artystycznych o charakterystycznych zwężonych proporcjach arkusza (były to plakaty głównie do wystaw indywidualnych, w/w seria była zakończona plakatami już wyłącznie autorstwa Bogusława Balickiego). Obaj twórcy pozostali jednak przyjaciółmi, a ich drogi zawodowe wielokrotnie krzyżowały się później podczas pracy dydaktycznej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi) gdzie obaj pracowali jako wykładowcy, podobnie jak później na Wydziale Artystycznym niepublicznej Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej (obecnie Akademii Humanistyczno Ekonomicznej).
więcej -> www.facebook.com/mala.litera
więcej -> www.malalitera.pl
więcej -> Fotorelacja na Facebooku

Katedra Projektowania Graficznego
ASP w Łodzi
Wystawa prac pedagogów
Galeria Kobro
marzec 2012
Na wystawie prezentowane są realizacje autorstwa wykładowców Katedry Projektowania GRaficznego Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z zakresu zarówno sztuk projektowych (identyfikacja wizualna, plakat, wydawnictwa, webdesign…), jak i działalności czysto artystycznej. Ekspozycja jest jedną z wystaw związanych z rocznicą z czterdziestolecia powstania Wydziału Grafiki i Malarstwa w ASP w Łodzi.
więcej -> www.kpg2012.asp.lodz.pl
więcej -> www.facebook.com/pages/Katedra-Projektowania-Graficznego-2012-wystawa/390995377582994

fot. Marcin
    KostacińskiBogusław Balicki
Wystawa plakatów powstałych po 1975 r.
Księgarnia Mała Litera
luty - marzec 2012
Kontynuując cykl spotkań związanych z projektowaniem graficznym, prezentujemy tym razem wybór prac Bogusława Balickiego z lat 1975 - 2009.
Są to plakaty powstałe po okresie współpracy autora z Stanisławem Łabęckim (w ramach spółki autorskiej Balicki & Łabęcki).
Bogusław Balicki jest autorem lub współautorem wielu plakatów do wydarzeń kulturalnych - charakterystycznym dla łódzkiej szkoły plakatu. Ma ona specyficzne konstruktywistyczno - typograficzne tradycje. Twórczość Bogusława Balickiego wpisywała się zazwyczaj w nurt postkonstuktywistycznej abstrakcji geometrycznej, cechowała się też wykorzystaniem nierzadko przetworzonej typografii. Często jako element lub punkt wyjściowy do budowania projektu autor wykorzystywał interferencje wytwarzane sztucznie lub z celową przypadkowością w strukturach rastrowych czy pikselowych. Obserwował i inspirował się odbywającym się w ostatnich latach XX w. przełomem technologicznym w technikach komputerowo wspomaganego procesu projektowania graficznego i analogicznych sytuacjach dotykających internetowej dystrybucji informacji czy nowoczesnej poligrafii. Poszukiwał tam nowej filozofii projektowania i wykorzystywania typografii. Na licznych pracach znajdziemy jego ulubiony Glaser, Data70, OCR-A czy projektowane autorsko litery bitmapowe, a przede wszystkim kroje pism z rodziny Helvetica. Przez lata wykładał w łódzkich uczelniach (Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego i Akademii Humanistyczno Ekonomicznej).
więcej -> www.facebook.com/pages/Bogusław-Balicki/117870991610306

zdjęcie ©
    Zdzisław Ślosarczyk22. Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2011
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach 2 XII 2011 - 20 I 2012
Plakat w Polsce, znany z wielkiego wyrafinowania formalnego swój rozkwit zawdzięczał między innymi specyfice panującego systemu, w którym przez kilkanaście lat ten gatunek, z natury użytkowy, mógł funkcjonować jako enklawa sztuki czystej...
więcej -> www.bwa.katowice.pl/c/8/glowna_galeria

22 BPP 2011Konkurs na plakat pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zapraszają na wystawę pokonkursową plakatów poświęconych pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego.
Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się 12 listopada br. o godz. 15.00 w patio Akademii Muzycznej...
Wystawę będzie można oglądać do 15 stycznia 2012 r. więcej -> www.am.katowice.pl/?a=wydarzenie&id_item=2454
Muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego jest zjawiskiem-fenomenem drugiej połowy XX wieku. Wyrazista, niezwykle oryginalna w warstwie materiałowej i przesycona niezwykłą emocjonalnością, intensywnie poszukująca sacrum i przepełniona tęsknotą za czystą duchowością, penetrująca genezę i obrzeża dźwięku, a jednocześnie zasłuchana w jego pięknie i trwaniu...
więcej -> www.bwa.katowice.pl/p/238/pamieci_henryka_mikolaja_goreckiego__wystawa_pok

15. Salon Plakatu Polskiego 2012
www.postermuseum.pl/
Salon Plakatu Polskiego jest cykliczną wystawą o zasięgu ogólnopolskim, organizowaną w trybie dwuletnim przez Muzeum Plakatu w Wilanowie. Na ekspozycję przyjmujemy wszystkie prace zaprojektowane i wydrukowane w ciągu ostatnich 2 lat. Tym samym Salon skupia najznamienitszych artystów plakatu działających na terenie Polski. Bez mała 100 artystów, ponad 500 prac można zobaczyć na obu galeriach Muzeum Plakatu w Wilanowie między 7 lipca – 4 września tego roku. Wystawa stanowi największy przegląd grafiki użytkowej w kraju, bowiem w plakacie odbijają się najnowsze trendy w projektowaniu graficznym, jak również, siłą rzeczy, całe życie kulturalne naszego kraju z ostatnich dwóch lat...
więcej -> kulturaonline.pl/wydarzenia/warszawa/muzeum_plakatu_w_wilanowie/e14704  Plakat - Jakub Balicki 2010
Wystawa indywidualna w Galerii Pod Napięciem (Politechnika Łódzka).
więcej -> www.galeriapodnapieciem.asp.lodz.pl/plakatbalicki.html

wystawa: PLAKAT -
    Jakub Balicki 2010 Galeria Pod Napięciem

wystawa: PLAKAT -
    Jakub Balicki 2010 Galeria Pod NapięciemPlakate aus Łódź 2009
Wystawa plakatów pracowników Katedry Projektowania Graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w Fachhochschule (Dortmund, Niemcy).
www.fh-dortmund.de

Plakate aus
    Łódź - Dortmund 2009Galeria Nova Sin 2009
Wystawa plakatu pracowników Katedry Projektowania Graficznego ASP w Łodzi (Galeria Nova Sin, Ostrava-Poruba, Czechy).
więcej -> .gvuo.cz/archiv/2009/vystavy_polsky_design.html
Uczestnicy: Jakub Balicki, Łukasz Chmielewski, Karolina Grudzińska, Przemysław Hajek, Sławomir Iwański, Bogusław Jaworski, Piotr Karczewski, Sławomir Kosmynka, Marcin Kostaciński, Mariusz Łukawski, Tomasz Olszyński, Jerzy Treliński.
Wystawa pod patronatem generalnego konsula Polski w Ostravie p. Jerzego Kronholda oraz dziekana wydziału artystycznego uniwersytetu w Ostravie ...
więcej -> karczewski.asp.lodz.pl/galeria_nova_sin_ostrava-poruba_2009.html

Galeria Nova Sin
    Ostrawa - 2009"Coexistence" wystawa pokonkursowa 2008
Instytut Sztuka Mediów ASP w Warszawie

Coexistence -
    wystawa pokonkursowaTradycje Konstruktywistyczne w Plakacie Polskim 2008
Muzeum Plakatu w Wilanowie
www.postermuseum.pl
Wystawą poświęconą tradycji konstruktywizmu w plakacie Muzeum Plakatu w Wilanowie rozpoczyna cykl wydarzeń towarzyszących tegorocznemu jubileuszowi 40-lecia Muzeum. Prezentowane prace pochodzą ze zbiorów własnych, a jedną z idei przeglądu jest przybliżenie publiczności bogactwa i znaczenia wilanowskiej kolekcji...
więcej -> www.rzeczy.net/dzieje_sie_687.php

Tradycje
    Konstruktywistyczne w Plakacie Polskim 2008

Tradycje
    Konstruktywistyczne w Plakacie Polskim 200813. Salon Plakatu Polskiego 2007
Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa
www.postermuseum.pl

XIII Salon Plakatu
    Polskiego. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa20. Biennale Plakatu Polskiego 2007
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.
więcej -> www.bwa.katowice.pl/p/83/20_biennale_plakatu_polskiego__katalog__podsumow

20. Biennale
    Plakatu Polskiego 2007