QBA Jakub Balicki - homepage
biographyportfolioarhivedustuffmail
tags jakub balicki poster plakat graphic design biography portfolio arhives education edukacja edustuff mail kontakt qba@4x.com.pl typography typografia multimedia dynamic media interactive tutoriale po polsku montaż wideo video cutting grafika 3d animcaja animation 3d video composition mastering dvd video animowany banner animacja postaciowa ik szkielet rigowanie poligrafia separacje rozbarwienia nadlewki spad teksturowanie final cut pro final cut express modelowanie morfing akademia sztuk pięknych im. władysława strzemińskiego w łodzi politechnika łodzka tutorial samouczek instrukcja polska po polskuBaza tutoriali
 qba.4x.com.pl/tutoriale
Zawiera ona polskojęzyczne tutoriale i poradniki w formcie PDF lub HTML (i ewentualnie pliki dodatkowe) związane z następującymi aplikacjami:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe ImageReady
Maxon Cinema4D
Apple Final Cut Pro
Apple QuickTime Pro
Roxio Toast
Adobe After Effects


Baza linków
do stron temetycznie zgodnych z poruszanymi w toku nauki zagadnieniami
 qba.4x.com.pl/linki
zawiera między innymi działy dot.:
typografii
poligrafii
grafiki przestrzennej i animacji
montażu materiału wideo
darmowego oprogramowania
lektur
konkursów
Pracownia Cyfrowej Obróbki Obrazu
 qba.4x.com.pl/pcoo
Przedmiot dla studentów niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 2-go roku Wyższego Studium Projektowania Graficznego.

Pracownia Projektowania Grafiki Multimedialnej
 qba.4x.com.pl/ppgm
Przedmiot dla studentów stacjonarnych Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (Katedra Projektowania Graficznego).

Pracownia Działań Interaktywnych
 qba.4x.com.pl/pdi/
Przedmiot dla studentów
kierunku fotografia i multimedia Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
 
Obróbka Plików Filmowych
 qba.4x.com.pl/film
Przedmiot dla słuchaczy Politechniki Łódzkiej na studiach podyplomowych kierunku Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne (Katedra Informatyki Stosowanej).

Środowisko Pracy Grafika
  qba.4x.com.pl/edu/srodowiskopracygrafika
Wykład dla słuchaczy Politechniki Łódzkiej na studiach podyplomowych kierunku Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne (Katedra Informatyki Stosowanej).

Multimedia i Techniki Cyfrowe
 http://qba.4x.com.pl/mitc/
Przedmiot dla studentów Akademii Humanistyczno Ekonomicznej kierunku Grafika.

Podstawy Grafiki Komputerowej (dawny: Kurs Komputerowy)
  qba.4x.com.pl/pgk
Kurs dla studentów niestacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 1-go roku studiów niestacjonarnych Projektowania Graficznego.

Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej
  qba.4x.com.pl/ppgp
Przedmiot dla studentów niestacjonarnych II st. studiów Projektowanie Graficzne.
Flash / Animate - przydatne kawałki Action Scriptu
 qba.4x.com.pl/flash
Gotowe do użycia fragmenty kodu AS do Flasha, wraz z przykładowymi plikami do pobrania.

Baza konspektów do wykładów i prezentacji
 qba.4x.com.pl/konspekty
Zawartość przydatna studentom i słuchaczom w/w pracowni.

Wsparcie techniczne
 qba.4x.com.pl/techniczne
Zawiera linki do darmowego oprogramowania umożliwiającego poprawny odbiór zawartości powyższego serwisu (szczególnie pod kątem plików multimedialnych).

Plan pomieszczeń ekspozycyjnych Galerii Kobro    
Pobierz plan górnego poziomu w pliku JPEG lub PDF.
Pobierz plan dolnego poziomu w pliku JPEG lub PDF.
Pobierz plan obu poziomów w pliku AI (Adobe Illustrator 8.0).
Podstawy Mediów Cyfrowych - strona archiwalna
  qba.4x.com.pl/pmc
Zajęcia dla
studentów stacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 1-go roku (specjalizacja: grafika).

Pracownia Wybranych Zagadnień z Mediów Cyfrowych - strona archiwalna
 qba.4x.com.pl/pwzzmc
Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 2-go roku (Wydział Grafiki i Malarstwa).